Obdivujeme kulturu pro její estetické, sociální a vzdělávací funkce. 
Abychom podpořili tyto hodnoty a posílili kulturu v současném světě, počítáme její ekonomické dopady...

Pro festivaly, akce, organizace

Ekonomické dopady generuje každá organizace, stejně jako jednotlivci. Ve světě jsou studie ekonomického dopadu běžné pro kulturní a sportovní akce, organizace, festivaly, památky, muzea a galerie, ale také pro simulace vládních pobídek. 

Od roku 2010 jsme zpracovali studie ekonomického dopadu pro přední české kulturní a sportovní organizace a akce jako Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Signal festival, EHMK Plzeň 2015, Pražský maraton, Dny NATO, Let it Roll, festivalová asociace FESTAS, Pražské quadriennale, CzechTourism, Česká centra, Valašské muzeum v přírodě Rožnov p. R., Otáčivé hlediště v Č. Krumlově a mnoho dalších.  

Precizní certifikovaná metodika

Pro výpočet ekonomických dopadů používáme velmi přesnou meziodvětvovou strukturální analýzu dodávek a užití (input-output analýzu) založenou na statistikách Národních účtů země. Díky této metodě dokážeme spočítat nejen přímé, ale i nepřímé (multiplikované) dopady organizace generované dodavatelským řetězcem na ekonomiku země. 

Naše metodika byla vytvořena ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, Vysokou školou ekonomickou, kanadským ministerstvem kultury (Canadian Heritage), zahraničními odborníky a Institutem umění - Divadelním ústavem, díky kterému byla metodika certifikována Ministerstvem kultury ČR jako oficiální Metodika pro výpočet ekonomických dopadů kulturní organizace (ke stažení i s certifikátem zde).

 

On-line kalkulačka

Ve spolupráci s Institutem umění jsme vyvinuli on-line nástroj Kulturní kalkulačka - www.kulkal.cz , díky kterému si můžete spočítat základní ekonomické dopady návštěvníků vašeho projektu na ekonomiku České republiky.

Rádi vám spočítáme také dopady celé činnosti vaší organizace na ekonomiku státu, kraje i města, ve kterém působíte.

Proč mít studii ekonomického dopadu?

  • fundraising - argumenty pro jednání s dárci, sponzory, veřejnou správou (příp. zřizovatelem), příloha k výročním zprávám
  • vyčíslení ekonomického dopadu projektu na zvýšení ekonomické aktivity ve městě/regionu/státu
  • analýza financování – doporučení pro další strategii fundraisingu, návrh možných sponzorů, dotačních titulů a dalších zdrojů příjmů
  • dotazníkový průzkum návštěvníků – zajištění průzkumu včetně tazatelů, analýza dat a vyhodnocení, doporučení pro další práci s publikem 
  • public relations, zviditelnění a posílení image

 

 

    

                                    

              

Kontakt

Economic Impact Art s.r.o.
V chaloupkách 379/17, Hloubětín, 198 00 Praha 9
IČ: 06959709

Mgr. Ondřej Špaček
ředitel
info@economicimpact.cz